Jakie są etapy procesu tworzenia strony internetowej?

2 sierpnia 2023

Proces tworzenia strony internetowej zwykle składa się z etapów: analizy i planowania, projektowania graficznego, kodowania i programowania, testowania oraz wdrożenia.